logoznak TAAT

Projekt na rodinný dům

Projekt domu

Ve chvíli, kdy se stanete majiteli stavebního pozemku a potřebné informace ze stavebního úřadu, můžete naplno zahájit a zadat vyhotovení kompletní projektové dokumentace.

Jelikož víte, kde jsou umístěny inženýrské sítě na pozemku a znáte světové strany, regulativa obce. Máte jasno jaký typ domu, jak velký, kolik pokojů a jaké ostatní zázemí si představujete.

Otázkou je, zda projekt s vámi bude řešit projektant stavební firmy nebo vámi najatý architekt. Cenově výhodněji vychází vyhotovení projektu přes stavební firmu s ohledem i na následnou realizaci výstavby než zadání projektu architektovi.

Projektant s Vámi společně s vámi navrhne nejvýhodnější umístění domu na parcele s ohledem na světové strany čili zároveň i na vnitřní uspořádání a rozložení jednotlivých místností.


Pokud se chcete inspirovat originálními typovými projekty rodinných domů, můžete přejít
na projekty-top.

Podle umístění rodinného domu na pozemku projektant určí předpokládané požární ochranné pásmo s ohledem na již stojící stavby na sousedních pozemcích i odstupové vzdálenosti od hranic pozemku, odstup i s ohledem na komunikaci (zpravidla 3 m), od sousedního pozemku, kde nestojí stavba a není podána projektová dokumentace vaším sousedem na stavebním úřadě (zpravidla 2 m).

Je možné zažádat i o výjimky. Ty jsou zpravidla zpoplatněny, a ne vždy dojdou ke schválení.

Společně s projektantem zvolíte nejen rozložení a počet místností, ale i orientaci vstupu do rodinného domu, velikost a počet oken, typ domu, zastřešení a materiály použité v interiéru domu. Navrhnete optimální umístění parkovacího stání, terasy, chodníku k brance, případně další zpevněné plochy.

Vyřešíte napojení na inženýrské sítě, popřípadě umístění a velikost odpadní jímky, pokud chybí kanalizační řad a pokud není vodovodní řad, bude potřeba samostatný vodohospodářský projekt na studnu.

Oplocení pozemku si nechte od projektanta zakreslit do projektové dokumentace i když oplocení budete provádět v budoucnu. Stavební zákon totiž stanoví, že oplocení musí být prováděno stavební firmou nebo svépomocí za podmínky stavebního dozoru.

Pokud byste tedy neměli v projektu zahrnuto oplocení, bude po vás stavební úřad vyžadovat zvláštní projekt na oplocení. Tím si ušetříte další vyběhávání na stavebním úřadu a vyhotovení samostatného projektu na oplocení.

Rodinný dům projekt

Kontaktní formulář

© 2022, TAAT Consulting s.r.o
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, je bez předchozího souhlasu TAAT Consulting s.r.o zakázáno.

Provozovna:
Chlumecká 1539
198 00 Praha 14 - Kyje
T: +420 704 903 903
E: info@parcelanastavbu.cz