logoznak TAAT

Svažitost stavební parcely

Svažitost stavební parcely

Pokud budete kupovat stavební parcelu, která není na úplné rovině či dokonce zamýšlíte koupit parcelu svažitou budete muset počítat s navýšením investice do založení spodní stavby rodinného domu (základové desky).

Mnohdy se to nezdá ale i na pohled opticky mírný sklon parcely se po výškovém (nivelačním) zaměření může třeba dostat třeba i na metr rozdílu.

V případě svažitosti se založení spodní stavby domu může řešit různými způsoby.

Vyrovnáním terénu pro umístění domu a opěrnou zídkou nebo pozvolným stržením zeminy, která je v převýšení.

Každopádně u obou variant musí být dům zajištěn okolní drenáží, která bude odvádět vodu ze svahu a nepoteče přímo na základy nebo sokl domu.

Převýšení by ale nemělo být tak velké, abyste neměli okna směrem do svahu s výhledem přímo do země nebo opěrné zdi. Měli byste zachovat přímý pohled z okna do zahrady.

Dalším způsobem může být vyrovnání spodní stavby nad terén. Což ale nese daleko větší náklady za práci i stavební materiál.

Pokud je svažitost pozemku velká, bude nutné provést obvodové stěny ve styku se svahem jednak jako opěrné zdi, izolované proti vlhkosti a vodě, tepelně zaizolované a také budou muset být provedeny drenáže na odvodnění přebytečné vlhkosti.

Tato varianta je jak časově, tak i materiálově nejnákladnější. Proto se mnohdy takové převýšení využije na garážové stání nebo na další obytné místnosti.

Varianty založení spodní stavby vám přiblíží následující fotogalerie:

Kontaktní formulář

© 2022, TAAT Consulting s.r.o
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, je bez předchozího souhlasu TAAT Consulting s.r.o zakázáno.

Provozovna:
Chlumecká 1539
198 00 Praha 14 - Kyje
T: +420 704 903 903
E: info@parcelanastavbu.cz