logoznak TAAT

Možné zdroje hlučného prostředí

Zdroje hluku

Věnujte zvýšenou pozornost při koupi stavební parcely na možné zdroje okolního hluku. Od prvního 1. 12. 2015 vešla v platnost novela zákona o ochraně veřejného zdraví.

Tato novela pro vás jako stavebníky rodinných domů může přinést značné finanční zatížení, pokud by stavební parcela byla zatížena nějakým zdrojem hluku. Stavební zákon nařizuje vám, jako stavebníkovi podat žádost o vyjádření správy hygienické stanice, která jako dotčený orgán ve stavebním řízení může nařídit měření hluku přímo na stavební parcele. Za toto měření počítejte s částkou kolem 20.000 Kč plus DPH.

Dříve se protihlukové studie prováděly především u výstavby rodinných domů, které byly v přilehlé oblasti železničních tratí. Tíže nápravy z hlučného prostředí byla na tom, kdo hluk způsoboval, ale v současné době je to na vás jako stavebnících, abyste protihluková opatření provedli vy sami.

Dnes jsou tyto nároky kladeny i na objekty v blízkosti frekventovaných silničních komunikacích, a to třeba i komunikací III. tříd anebo i nedalekých výrobních provozoven či hal, které mohou být také zdrojem hluku a o nejen svou výrobou ale i častým pohybem vozidel najíždějících do těchto objektů. Zdrojem hluku na stavební parcele může být i nedaleké letiště.

Stavebníkovi tak může být uloženo, že protihlukové opatření provede na vlastní náklady. Tím zbavuje této povinnosti vlastníka komunikace či železniční trati a přenáší jej na vás jako budoucí stavebníky, a to včetně protihlukových opatřeních spojených s výstavbou rodinného domu.

Protihluková opatření

Protihluková opatření mohou spočívat v tom, že prokážete, že nebude nutné otvírat okna. To znamená například náklad ve formě rekuperační jednotky v domě, která bude měnit vzduch, aniž by bylo nutné otvírat okna k vyvětrání domu. Nebo ze strany přicházejícího hluku nebudou žádná okna. Tím se ale musí přizpůsobit celý projekt rodinného domu na stavební parcele. Rekuperace jako taková vás finančně zatíží v nákladech na její pořízení ve výši 80.000 – 120.000 Kč, cena i kapacita rekuperační jednotky se bude řídit velikostí rodinného domu. Pokud k této situaci dojde, jste \splnit všechny kritéria, včetně závazku výstavby protihlukových opatření, jinak vám nebude vydáno stavební povolení na výstavbu rodinného domu.

Tento stav se vztahuje nejen na aktuální stav ale i na budoucí plánované komunikace či drážní trati v blízkosti pozemku pro výstavbu. Proto je nutné ještě před koupí parcely důkladně prověřit na stavebním úřadě územně plánovací dokumentaci v dané lokalitě, kde zamýšlíte stavební pozemek koupit a zároveň prověřte, zda v dané obci nejsou navrženy i do budoucna zatím nerealizované záměry, které mohou být zdrojem hluku.

V krajním případě se může stát, že vynaložené investice vás vyčerpají natolik a upustíte od stavebního záměru i když jste koupili parcelu určenou ke stavbě rodinného domu.

Je nutné vás upozornit i na to, že měření hluku není možné od listopadu do února. Příslušná krajská hygienická správa tak nebude moci vydat závazné stanovisko o měření hluku. Tím se prodlužuje vyřízení stavební ohlášky či stavebního povolení. Obzvláště je to nepříjemné v případě, pokud například čerpáte hypotéku s nějakým časovým nastavením, a to se může nepříjemně prodloužit.

Bohužel není jasně stanoveno, v jakém případě a za jakých okolností bude hygienická stanice či stavební úřad požadovat výše uvedené. Ale rozhodně udělejte vše proto, abyste eliminovali zjišťováním podrobností a možných zdrojů hluku na minimum. Rozhodně vám to může pomoct i v případě, že se při takovém zatížení rozhodnete raději pro jinou stavební parcelu.

Bude tedy záležet na rozhodnutí konkrétního úředníka, jak situaci vyhodnotí.

Již v projektu rodinného domu by měl projektant vyhodnotit a zohlednit, zda se stavba nachází v hlukově zatížené oblasti. Je i pak na vašem zvážení, zda budete chtít žít vy sami v prostředí, které bude stále zatíženo hlukem.

Otázkou však zůstává, zda úředník krajské hygienické stanice jeho závěry v projektové dokumentaci vezme v potaz či nikoli. Někdy to je boj a je pak potřeba předložit další protihluková opatření. Pokud nestačí rekuperace, upravuje se projekt domu tak, že na stranu zdroje hluku se nepoužijí okna, pak se musí řešit a měnit dispozice jednotlivých místností v půdorysu domu.

Vypracování měření hluku a případně vypracování protihlukové studie musí ze zákona provádět autorizovaná osoba, která může navrhnout i odpovídající protihluková opatření.

A na závěr ještě jedna soukromá rada, zajeďte na parcelu i v noci, kdy se může objevit hluk, který ve dne ani nezaregistrujete. Ono jde o to, že třeba v létě při spánku budete chtít mít otevřená okna, tak aby vás případný noční hluk nepřekvapil. Spánek při hluku není příjemný pro nikoho z nás.

Kontaktní formulář

© 2022, TAAT Consulting s.r.o
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, je bez předchozího souhlasu TAAT Consulting s.r.o zakázáno.

Provozovna:
Chlumecká 1539
198 00 Praha 14 - Kyje
T: +420 704 903 903
E: info@parcelanastavbu.cz