logoznak TAAT

Ebook ke stažení

Sešit poznámky

Připravili jsme pro vás sešit ke stažení, který vám pomůže při koupi stavebního pozemku, výběru projektu, vyřízení stavebního povolení a přípravy staveniště pro zahájení výstavby domu.

V ebooku si můžete přehledně doplňovat vlastní poznámky, a tak si usnadníte kroky předcházející výstavbě rodinného domu. Sešit vám pomůže jako vodítko v jednotlivých krocích vedoucí k zahájení stavby.

Sešit ke stažení
Ebook (sešit) ke staženíStáhnout

Finanční rozvaha před koupí parcely a výstavbou rodinného domu

1. Vypočtěte si maximální výši možné investice do výstavby rodinného domu a koupi stavební parcely. 

2. Nezapomeňte počítat s částkou, která není zahrnuta do výstavby rodinného domu. Může se jednat o oplocení pozemku, vrata, branku, garážová stání, terasa, chodník apod.

3. Nezapomeňte připočíst náklady na vyhotovení projektové dokumentace, geodetické zaměření stavby, radonový průzkum, dále náklady na vodovodní šachtu, elektro-kapličku, pokud není kanalizace, pak musíme přičíst náklady na koupi a uložení splaškové jímky.


Výběr správně zvoleného projektu rodinného domu

1. Nejprve se rozhodněte, zda rodinný dům bude přízemní, podkrovní či patrový. 

2. Zohledněte počet osob, které budou dům obývat. – počet pokojů a příslušenství.


Koupě pozemku na výstavbu rodinného domu

Pozemek na moderní dům

1. Zvolte si lokalitu pro koupi stavební parcely. 

2. Zjistěte dopravní dostupnost (nejbližší město s veškerou občanskou vybaveností. Místo, kam budete dojíždět za prací).

3. Zohledněte obslužnost obce (nákupní centra, zdravotnická zařízení, škola, školka).

4. Inženýrské sítě (voda, elektřina, kanalizace, plyn) vzdálenost od pozemku, či zda jsou na hranici pozemku. Větší vzdálenost u pozemku bude znamenat vyšší investici pro napojení. 

5. Zohledněte velikost a tvar pozemku s ohledem na Vámi vybraný projekt rodinného domu (zastavěná plocha, zpevněné plochy, kolik zbývá na zahradu)

6. Příjezdová komunikace. Optimální stav je, pokud komunikaci vlastní obec. V případě soukromých vlastníků je potřeba zajistit věcným břemenem jízdy a chůze s každým vlastníkem. Pokud je komunikace nedostavěná, nemusí vám vydat stavební úřad povolení na výstavbu do doby, než se tento stav dokončí. Trvání na dokončení příjezdu k budoucímu domu je umožnění svozu komunálního odpadu, příjezdu požárníků, záchranky apod.

7. Sepsání kupní smlouvy na stavební pozemek přenecháte právníkovi. Pokud je vám předložena již vyhotovená kupní smlouva, konzultujte obsah vaší smlouvy s právníkem.  Trvejte na sepisu i smlouvě o úschově kupní ceny, aby prodej a koupě bezpečná pro obě strany.

8. Ještě před koupí pozemku navštivte příslušný stavební úřad a prověřte, zda je parcela opravdu určena pro výstavbu rodinného domu. Vyptejte se na regulativa pro výstavbu (omezení jako například tvar střechy, barva střešní krytiny, uliční čára, jaká je v % maximální zastavitelná část apod.).


Úprava a vyhotovení projektové dokumentace

1. S projektantem upravte vámi vybraný projekt s ohledem na rozlohu a tvar parcely, světové strany, umístění komunikace a IS (voda, kanalizace, elektřina, plyn).  Dolaďte uspořádání jednotlivých místností v půdorysu domu.

2. Projektant zohlední: usazení rodinného domu na pozemku, vzdálenost inženýrských sítí, odstupovou vzdálenost od komunikace a sousedních parcel. Dále přihlédne k odstupovým vzdálenostem již stojících staveb na sousedních pozemcích a ochranné požární pásmo mezi stavbami.    

3. Navrhněte společně s projektantem umístění a velikost terasy, garážových stání, chodníků, umístění branky a vjezdu na pozemek, zahradní domek apod.

4. Do projektu nechte začlenit i budoucí oplocení pozemku jeho typ a vzhled. Vyhnete se po dostavbě dalšímu vyběhávání ohledně výstavby plotu.

5. Pokud plánujete kopanou či vrtanou studnu, kterou musí odsouhlasit odbor životního prostředí na stavebním úřadě. Tento bude vyžadovat na studnu samostatný Vodohospodářský projekt. Vyjádření sousedů a dotčených orgánů.

6. V případě, že není na parcele kanalizace, opět se obraťte na odbor životního prostředí s dotazem, zda Vám povolí ČOV (čistička odpadních vod) nebo bude požadovat certifikovanou nepropustnou jímku. 


Stavební ohláška, stavební povolení 

1. Tomu to tématu se věnujeme na samostatném portálu, na který můžete přejít zde.


Příprava staveniště před zahájením výstavby rodinného domu

1. Zajistěte firmu, která provede radonový průzkum na vaší parcele, kdy v půdorysu umístění rodinného domu odebere vzorky, aby mohla vypracovat zprávu o naměřeném radonovém indexu. 

2. Zajistěte geodeta, který provede přesné geodetické zaměření rodinného domu před a po zahájení výstavby.

3. Uzavřete smlouvy s dodavateli médií (voda, kanalizace, elektřina, plyn). U Elektřiny provede technik napojení el. hodin a poproste je i o zapojení rozvaděče na 220 a 380 V, která se použije na výstavbu domu. Malý rozvaděč si musíte opatřit sami, technik od dodavatele vám rozvaděč zapojí na el. kapličku.

4. Zabezpečte osazení vodovodní šachty měřákem pro provizorního odběru vody s kohoutem pro výstavbu. 

5. Zabezpečte osazení elektroměru v elektro kapličce a rozvaděče na 220 a 380 W pro odběr elektřiny na výstavbu. 

6. V případě potřeby zajistěte hydrogeologický průzkum na parcele (skalnaté podloží, zásak dešťové vody na pozemku, pokud budete realizovat ČOV (čističku odpadních vod). 

Posledním krokem je umístění cedule „STAVBA POVOLENA“ na viditelné místo.

Takto je pozemek připraven k zahájení výstavby.

Kontaktní formulář

© 2022, TAAT Consulting s.r.o
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, je bez předchozího souhlasu TAAT Consulting s.r.o zakázáno.

Provozovna:
Chlumecká 1539
198 00 Praha 14 - Kyje
T: +420 704 903 903
E: info@parcelanastavbu.cz