Návštěva stavebního úřadu

Stavební úřadDalším krokem je ještě před podpisem kupní smlouvy na pozemek navštivte příslušný stavební úřad, kde především zjistěte:

  • Zda je pozemek skutečně určený k výstavbě rodinného domu.
  • Požádejte o nahlédnutí do územního plánu, abyste zjistili, že poblíž pozemku v budoucnu nevyrostou průmyslové areály
  • Požádejte o sdělení regulativ pro danou obec, ve které se pozemek nachází. Regulativa obce jsou v podstatě omezení pro výstavbu. Může to být uliční čára, kdy domy musí být na stejné úrovni například tři metry od hranice pozemku s příjezdovou komunikací nebo barva střešní krytiny, kdy obec nepovolí jinou než červené střechy. Omezení může být také u moderních staveb s plochou či šikmou pultovou střechou, pokud jsou v obci povoleny pouze střechy sedlové nebo valbové.
  • Vyžádejte si rovnou seznam dotčených orgánů a institucí, které se budou vyjadřovat k Vašemu stavebnímu záměru.
  • Pokud by byl úředník nevstřícný a nechtěl Vám sdělit regulativa či seznam dotčených orgánů a institucí podejte písemně oficiální žádost o Územně plánovací informaci.

 Podrobně jak postupovat při vyřizování stavební ohlášky nebo stavebního povelní přejděte na stránky:

 

Stavební ohláška