Projet domu a příslušenstvím

Projekt rodinného domuNyní jste majiteli pozemku. Pro výstavbu rodinného domu máte i potřebné informace ze stavebního úřadu.

V tuto chvíli můžete zahájit vyhotovení kompletní projektové dokumentace.

Jelikož víte, kde jsou umístěny inženýrské sítě na pozemku a znáte i světové strany, regulativa obce.

 

Otázkou je zda projekt s Vámi bude řešit stavební firma nebo Vámi najatý architekt.

 

Cenově výhodněji vychází vyhotovení projektu u stavební firmy s ohledem i na následnou realizaci výstavby než zadání projektu architektovi.

 

Projektant s Vámi společně navrhne nejvýhodnější umístění domu na pozemku s ohledem na světové strany, čili zároveň i na vnitřní uspořádání a rozložení jednotlivých místností.

 

Podle volby materiálu použitého při výstavbě projektant určí požární ochranné pásmo s ohledem na již stojící stavby na sousedních pozemcích i odstupové vzdálenosti od hranic pozemku s ohledem na komunikaci (zpravidla 3m), od sousedního pozemku, kde nestojí stavba a není založena projektová dokumentace vaším sousedem na stavebním úřadě (zpravidla 2m).

Je možné zažádat i o výjimky. Ty jsou zpravidla zpoplatněny a ne vždy dojdou ke schválení.

 

Půdorys rodinného domuSpolečně s projektantem zvolíte nejen rozložení a počet místností, ale i orientaci vstupu do domu, velikost a počet oken, typ domu, zastřešení a materiály použité v interiéru domu.

 

Navrhnete optimální umístění parkovacího stání, terasy, chodníku k brance, případně další zpevněné plochy.

 

Vyřešíte napojení na inženýrské sítě, popřípadě umístění a velikost odpadní jímky.

 

Pokud není vodovodní řád, bude potřeba samostatný vodohospodářský projekt na studnu.

 

Oplocení pozemku si nechte od projektanta zakreslit do projektové dokumentace i když oplocení budete provádět v budoucnu.

Nový stavební zákon totiž stanoví, že oplocení musí být prováděno stavební firmou nebo svépomocí za podmínky stavebního dozoru.

 

Pokud byste tedy neměli v projektu zahrnuto oplocení, bude po Vás stavební úřad vyžadovat zvláštní projekt. Tím si ušetříte další vyběhávání na stavebním úřadu a vyhotovení samostatného projektu na oplocení.